Search

Обрати мовуЗасідання педагогічної ради

Засідання педагогічної ради

Проведено чергове засідання педагогічної ради коледжу, на якому були обговорені важливі питання організації освітнього процесу в період завершення І-го семестру та хід виконання заходів профорієнтаційної роботи.

Стан навчально-методичного забезпечення предметів щодо відповідності вимогам і критеріям МОН України було проаналізовано у виступах завідуючих відділень: економічного-Л.В.Стрільчук та технологічного-Р.В.Андрусика.

Зокрема, вони акцентували увагу викладачів на необхідності доопрацювання окремих матеріалів навчально-методичних комплексів з спеціальності «Комп'ютерна інженерія» з метою підготовки до її акредитації. У виступі заступника директора з навчальної роботи М.В.Сопилюка йшлося про комплектування бази електронних матеріалів в бібліотеці та на сайті коледжу. Він проаналізував існуючі шляхи розширення такої бази та наголосив на необхідності активізації роботи по окремих навчальних дисциплінах. Було проаналізовано структуру створюваних матеріалів та акцентовано увагу на необхідності доопрацювання комплексів навчально-методичного забезпечення відповідно до вимог.

Про стан роботи з питань підвищення якості викладання дисциплін «Фізична культура» та «Захист Вітчизни» учасників засідання педради інформували керівник фізвиховання В.І.Токарчук та викладач В.І.Фрасуняк.

Було проаналізовано форми і методи проведення навчальних занять, роботу спортивних секцій, участь команд коледжу в регіональних та всеукраїнських змаганнях. В обговоренні цього питання взяли участь викладачі.

Заступник директора з гуманітарної освіти та виховання І.Я.Книш, відзначивши успішні виступи студентів на змаганнях, закликав викладачів фізкультури проводити більше занять на відкритих спортивних спорудах, покращити залучення першокурсників до спортивних секцій. І.П Сагайдак та С.Б.Осадчук закликали до популяризації здорового способу життя та боротьби із шкідливими звичками, адже в цих питаннях викладачі можуть внести значний вклад. Б.І.Шипітка зупинився на важливій проблемі мотивації студентів до занять фізкультурою і спортом. Дуже багато втрачається у формуванні цієї потреби через не подолані ще шкідливі звички молодих людей, поширеними стали вживання енергетичних напоїв, загрозу суспільству становить гіподинамія, брак рухливого способу життя.

Заступник директора з навчальної роботи М.В. Сопилюк наголосив на активізації заходів по профорієнтації. Ці питання мають повсякчасно знаходитися в центрі уваги колективу коледжу. На засіданні педради було проаналізовано хід виконання заходів цієї роботи кожним викладачем. По обговорюваних питаннях прийняті відповідні рішення.

Юрій Війтик

 

 

: