Search

Обрати мовуСНПЧ А7 Курск, обзоры принтеров и МФУ

Циклова комісія гуманітарних та соціально-економічних дисциплін


Повнота щастя неможлива
без багатого духовного життя
справді освіченої людини.

В.Сухомлинський

Красень Дністер срібною підковою огортає Заліщики, які називають перлиною Тернопілля. У містечку розташувався один із найстаріших аграрних навчальних закладів України «Заліщицький аграрний коледж
ім. Є. Храпливого», у якому давні традиції поєднуються з новітніми технологіями.

Минають роки... Тануть в імлі швидкоплинного часу. Нашому коледжу виповнюється 120 років, та обличчя його юне, бо щовересня воно розквітає свіжим усміхом першокурсників.

Майбутнє нації залежить від змісту цінностей, які закладаються у свідомості молодих людей, і від того, якою мірою свідомість стане основою їхнього життя. Тому викладачі циклової комісії покликані не тільки дати високий рівень освіти, озброїти молодих фахівців знаннями й навиками, але й сприяти формуванню гармонійно розвиненої, високоосвіченої, національно свідомої людини, наділеної глибокою громадянською відповідальністю, високими духовними якостями.

Плідно працюють над різнобічним розвитком конкурентоспроможного фахівця з високою культурою, якостями громадянина-патріота, соціально активної особистості спеціалісти вищої категорії, викладачі-методисти: Слободян О.П. - кандидат педагогічних наук, Сопилюк М.В., Сагайдак І.П., Олійник М.Д., Гойман В.І., Проданик Н.Д., Матійчук О.М.; старші викладачі – Війтик Ю.П., Зима Я.В.; спеціалісти вищої категорії Книш І.Я., Атаманчук Л.А., Осадчук С.Б., Лукавецька Л.М., Тимчук В.І., Токарчук В.І., Фрасуняк В.І., Ушій Я.А. Вони завжди у пошуках нового, ефективного.

Створенню умов для активної життєвої позиції студентів, їх самореалізації, пробудження інтересу до рідної мови, культури, звичаїв, традицій не тільки України, а й інших країн сприяють молоді викладачі Петрів Г.В., Завінська О.М., Вацик Н.В., Юрійчук О.В., Коритковський В.І., Левицька І.В.

Викладачі циклової комісії вчать своїх вихованців творчо мислити, широко практикують проведення науково-пошукової роботи, загальноколеджівських заходів, літературно-мистецьких свят, тематичних вечорів, виставок, проведення олімпіад і тижнів дисциплін, Шевченківських днів, екскурсій, конкурсів, проектів, тощо.

Щирі вітання нашому студентству – енергійному, невгамовному і талановитому. Творіть, досягайте вершин і ніколи не забувайте коледж – вашу колиску, яка дає змогу бути інтелектуально розвинутими, людяними, духовно багатими. Мрійте, будьте максималістами.
І хай все буде добре для кожного з Вас!


 

Голова циклової комісії: Сагайдак І.П.

: