Search

Обрати мовуСНПЧ А7 Курск, обзоры принтеров и МФУ


Циклова комісія інженерно-комп'ютерних дисциплін


Технічна освіта – запорука майбутнього

Ще з 2010 року у Заліщицькому аграрному коледжі є можливість студентам здобути технічну освіту. Саме викладацький склад циклової комісії «Комп’ютерно-інженерних дисциплін» забезпечує якісну підготовку фахівців на спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія» та дає ази сучасної інформатизаційної грамотності студентам суміжних спеціальностей у навчальному закладі. До складу циклової комісії входять викладачі:

Руснак С.Г., Сидорчук Н. Я., Зубик І. М., Червоняк А. М., Міщук Т.В., Галайдіда О.В., Тютюнник А.Б., Озімінський О.Я. і голова циклової комісії –Гірчак Ю. Л.

Основним завданням викладачів циклової комісії – вивчення у теорії і практиці найновіших і найпрогресивніших технологій, які застосовуються на ринку у комп’ютерно-інформатизаційній галузі. Допомогти у працевлаштуванні майбутніх фахівців, досягнувши високого рівня їх конкурентоспроможності. Так, співпрацюючи з компанією ISP «АргоКом» за останні 8 років спеціалістами галузі комп’ютерних наук проводяться масштабні досліди з апробації мережевого радіо-обладнання та технологій ВОЛЗ. Створено ряд демонстраційних робочих стендів та унаочнень для проведення практичних занять, зокрема, на спеціальності «Комп’ютерна інженерія».

Треба зазначити, що Україна на сьогоднішній день займає перше місце за темпами підключення до корпоративних локальних мереж компаній провайдерів клієнтських терміналів в Європі.

Потреба у спеціалістах даного профілю надзвичайно висока, оскільки, немає жодного виду діяльності на будь-якому виробництві, що не супроводжувалося б комп’ютерними системами та мережами.

Також слід наголосити, що на сьогодні підключень потребують всі об’єкти господарювання і кожне домогосподарство України.

Передумовою є багаточисельні потреби: зв’язок, віддалене оформлення документації, представлення інформації, організація відеонаглядових систем, трансляція телебачення вже у високоякісних форматах і т. ін. Також, слід констатувати той факт, що ще недавно телефонія забезпечувала Інтернет, а приблизно із 2000 року можна вважати, що Інтернет забезпечує телефонію.

Отже, шановні випускники 9 і 11 класів ринок потреби спеціалістів даної галузі дуже і дуже вільний на сучасному етапі становлення інформатизаційних процесів України і за допомогою Відокрмленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України «Заліщицький аграрний коледж ім. Є. Храпливого» та його потужного педагогічного колективу Ви зможете знайти його частину у нашій державі і бути хорошим спеціалістом у своїй справі. Запрошуємо на навчання!


Голова циклової комісії: Гірчак Ю. Л.

: