Search

Обрати мовуСНПЧ А7 Курск, обзоры принтеров и МФУ

Циклова комісія інформатики та комп`ютерних технологій


Технічна освіта

– запорука майбутнього

 

Із зростанням темпів показників інформатизації у суспільстві набула актуальності спеціальність напрямку комп’ютерних наук 5.05010201 «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж», яку було відкрито в коледжі у 2010 році. Саме викладацький склад циклової комісії «Інформатики і комп’ютерних технологій» забезпечує якісну підготовку фахівців даної спеціальності та дає ази сучасної інформатизаційної грамотності студентами суміжних спеціальностей у ВП НУБіП України «Заліщицький аграрний коледж ім. Є. Храпливого». До складу циклової комісії входять викладачі: Гірчак Ю.Л., Ткачик Т. Р., Котик В. І., Деркач Н. Я., Сидорчук Н. Я., Червоняк А. М., Терешкун В.Д., Міщук Т.В., Гаврилюк С.І.


Основним завданням викладачів циклової комісії «Інформатики і комп’ютерних технологій» ­– вивчення у теорії і практиці найновіших і найпрогресивніших технологій, які застосовуються на ринку у комп’ютерно-інформатизаційній галузі. Допомогти у працевлаштуванні майбутніх фахівців, досягнувши високого рівня їх конкурентоспроможності.Так, співпрацюючи з компанією ISP «АргоКом»  за останні 2 роки спеціалістами галузі комп’ютерних наук проводяться масштабні досліди з апробації мережевого радіо-обладнання та технологій ВОЛЗ. Створено ряд демонстраційних робочих демонстраційних стендів та унаочнень для проведення практичних занять, зокрема, на спеціальності «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж».

Треба зазначити, що Україна на сьогоднішній день займає перше місце за темпами підключення до корпоративних локальних мереж компаній провайдерів, а так і до всесвітньої мережі Інтернет клієнтських хостів, в Європі. Звичайно така тенденція утворилась тому, що розвинені країни Європи вже завершили цей процес, але найновіші і найефективніші засоби з’єднань, які перебувають на сучасній стадії розвитку проектуються без демонтажів устарілих. Саме це дає змогу нашій державі вийти на передову у даному аспекті.

Потреба у спеціалістах даного профілю надзвичайно висока, оскільки, немає жодного виду діяльності на виробництві, що не супроводжувалося б комп’ютерними системами із застосуваннями й мереж.

Також слід наголосити, що на сьогодні підключень потребують всі об’єкти господарювання і всі домівки населення України.  


Передумовою є багаточисельні потреби: зв’язок, віддалене оформлення документації, представлення інформації, організація відеонаглядових систем, трансляція телебачення вже у високоякісних форматах і т. ін. Також, слід констатувати той факт, що ще недавно телефонія забезпечувала Інтернет, а приблизно із 2000 року можна вважати, що Інтернет забезпечує телефонію.

Отже, шановні випускники 9 і 11 класів ринок потреби спеціалістів даної галузі дуже і дуже вільний на сучасному етапі становлення інформатизаційних процесів України і за допомогою Відокрмленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України «Заліщицький аграрний коледж ім. Є. Храпливого» та його потужного педагогічного колективу Ви зможете знайти його частину у нашій молодій державі і бути хорошим спеціалістом у своїй справі.


 

 

 

 

 

Голова циклової комісії

Гірчак Юрій Леонідович

: