Search

Обрати мовуСНПЧ А7 Курск, обзоры принтеров и МФУ

Секція екологічних дисциплін


 Жити щасливо і жити у злагоді
з природою - одне й те саме

Виховання та освіта з питань екології, охорони природи є важливим елементом загальної екологічної підготовки майбутніх фахівців. Екологічна освіта, як цілісне культурологічне явище, що включає процеси навчання, виховання, розвитку особистості, повинна спрямовуватися на формування екологічної культури, як складової системи національного і громадського виховання всіх верств населення України, екологізацію навчальних дисциплін та програм підготовки, а також на професійну екологічну підготовку через базову екологічну освіту.

До складу циклової комісії екологічних дисциплін ввійшли викладачі циклу фундаментальних, професійно-орієнтованих та спеціальних дисциплін. В першу чергу це викладач-методист, заслужений працівник народної освіти, відмінник освіти України Олійник М.І., а також досвідчені викладачі: Перит В.В., Фреяк Г.Б., Симотюк Я.Ф., Бандрівчак М.Б., Бачук О.Р., Радик А.В., Лопушинська О.П., молоді викладачі Баран А.В. і Гев’юк Х.М.

Завданням циклової комісії є:

  • створення програм навчальних дисциплін та навчально-методичних комплексів на основі сучасних педагогічних та наукових вимог;
  • забезпечення дисциплін сучасною навчально-методичною літературою та електронними навчальними ресурсами;
  • формування екологічних знань, які відповідають вимогам сучасності;
  • професійна підготовка екологів, які при необхідності зможуть працювати на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду, екологічних службах підприємств, заводських та міських екологічних лабораторіях;
  • залучення студентів до наукових досліджень. 

Гарним прикладом органічного поєднання науки і екологічної освіти стала проведена Перша Міжнародна науково-практична конференція, присвячена сторіччю ботанічних досліджень у регіоні: «Наукові засади природоохоронного менеджменту екосистем Каньйонового Придністров’я».В конференції прийняли участь представники з різних куточків України і Польщі, в тому числі і викладачі циклової комісії екологічних дисциплін: Перит В.В., Фреяк Г.Б.,Сопівник Л.Й., Радик А.В., Баран А.В. Це є своєрідний підсумок методичної діяльності викладацького колективу комісії .

Також у вересні-жовтні студенти, які навчаються за спеціальністю «Прикладна екологія» у ВП НУБіП України «Заліщицький аграрний коледж ім. Є.Храпливого» під керівництвом викладачів циклової комісії екологічних дисциплін приймали участь в акції «Єднання Галичини з Буковиною», присвяченій Всесвітньому Дню Миру - 21 вересня. З ентузіазмом студенти і викладачі циклової комісії долучилися до місячника благоустрою, який триває в м. Заліщики, провели акцію озеленення території коледжу і висадили біля 80 саджанців хвойних дерев. 

Голова секції
Радик Алла Василівна

: