Search

Обрати мовуЦиклова комісія обліково-фінансових дисциплін


Бухгалтерський облік –
непогрішний суддя минулого,
необхідний керівник сучасного і
надійний консультант майбутнього
кожного підприємства

(І.Ф. Шерр)

БУХГАЛТЕР,  ФІНАНСИСТ - ЗВУЧИТЬ  ГОРДО!

 

Професія  бухгалтера,  фінансиста  вимагає надзвичайного  таланту і терпіння. Однак тим, хто її опанував, дається особливий дар бачити за цифрами складний  світ економіки в її взаємозв’язках і гармонії.

Підготовка фахівців  у сфері бухгалтерського обліку,   фінансів   – це щоденна  кропітка та творча робота багатьох  викладачів   комісії обліково-фінансових дисциплін.

Очолює комісію  спеціаліст   вищої  категорії, викладач – методист, відмінник  освіти України – Папушко М.Д..

Завідуюча  економічним  відділенням  Стрільчук  Л.В. – вмілий  організатор  навчально-виховного  процесу  , творчий  викладач-методист, спеціаліст  вищої  категорії, відмінник освіти  України  докладає великих зусиль  до  того,щоб  викладачі  економічного  відділення  готували  фахівців  нового  економічного  напрямку,ерудованих  спеціалістів  із сучасними  знаннями  обліково-фінансових дисциплін.

Викладачі  комісії   Марусик М.Я., Леоненко  Р.Г.  постійно  працюють над вдосконаленням  своєї  професійної  майстерності, на  заняттях використовують сучасні технології  навчання, допомагають  студентам  успішно оволодівати складними обліково-фінансовими  дисциплінами.

Слід   зазначити, що частина викладацького складу циклової комісії – це недавні  наші  випускники: Леоненко Н.В. – аспірант НУБіП України,    Душко В.І., Яремчук О.М.,  Жлуховська Р.С., Стрільчук О.В., Красій Н.Я. Саме в цьому полягає розгадка особливого мікроклімату, аури доброзичливості, настрою на творчі  здобутки, взаємодопомоги, відношення до студентів як до колег.

Допомагають  студентам  опанувати в  поєднанні  із  практичною роботою  за  фахом  складні, багатогранні   спецдисципліни  викладачі Жлуховська Р.С., Книш І.І.

Активізація  навчально – виховного  процесу  здійснюється  через участь  студентів під  керівництвом  викладачів у науково – практичних конференціях, олімпіадах, «тижнях спецдисциплін», конкурсах «Кращий за професією», зустрічах «за круглим столом», уроках – екскурсіях.

Застосування  нових освітніх  технологій, позакласна робота,  тісні  зв’язки із  виробництвом і  іншими  навчальними  закладами гарантують  студентам  успіх в опануванні престижними  обліково-фінансовими спеціальностями.

Фахове  формування  економічної  генерації дає  можливість цикловій комісії пишатися своїми  випускниками: Олійником Василем Михайловичем, д.е.н., Журавлем Григорієм  Павловичем, к.е.н., Коцупатрим Михайлом Миколайовичем, к.е.н.,  Гайдуцьким Павлом Івановичем, д.е.н., Дерієм Василем  Антоновичем, к.е.н., Дудар Любою Іванівною, к.е.н., Скакуном Петром Анатолійовичем,  Сагайдаком  Романом Анатолійовичем,к.е.н.,  Чубрей Олександрою Степанівною, к.і.н., Степан Нелею  Петрівною, к.е.н., Золотим Любомиром Романовичем, к.е.н., Самборським Олегом Павловичем, Танчик Мирославою  Дмитрівною, Джумагою Тетяною Іванівною,  Бойко Оксаною Миколаївною, Самборським Віктором Васильовичем та іншими провідними  спеціалістами з  бухгалтерського  обліку.

Викладачі  циклової  комісії  обліково - фінансових  дисциплін  докладають усіх необхідних зусиль для того, щоб  випускники коледжу стали  успішними,  знаними, ефективними, самодостатніми, щасливими  людьми.

: