Search

Обрати мовуСекція комерційних дисциплін


Постійний пошук нових  форм організації навчального процесу, формування у студентів розуміння динамічних ринкових ситуацій, вміння знаходити нестандартні шляхи їх вирішення- саме над цим працюють викладачі циклової комісії комерційних дисциплін. Головне в  роботі циклової комісії – це вміння виховати в студентів свідоме відношення до навчальної праці, до процесу власного пізнання при вивченні дисциплін комерційного циклу, допомогти їм оволодіти знаннями. Талант і творча обдарованість особистості стають сьогодні запорукою інтенсивного економічного розвитку держави і сприятливим фактором національного престижу.

У цикловій комісії працюють викладачі, які вдало поєднують високу кваліфікацію і багатий практичний досвід. Успіх опанування студентами будь-яких предметів в значній мірі залежить від того, в якій формі проводиться їх вивчення, які методи при цьому використовуються, тому викладачі циклової комісії комерційних дисциплін постійно працюють над своїм самовдосконаленням і над проблемою освоєння та впровадження в практичну діяльність нових освітніх технологій.  Великий інтерес у студентів викликають нестандартні заняття, з  нетрадиційною структурою. Викладачами накопичено певний досвід по проведенню таких нетрадиційних занять як проблемна лекція, заняття – КВК, заняття-бесіда за «круглим столом», бінарні заняття, заняття-екскурсії.

Викладачі секції комерційних дисциплін завжди у творчому пошуку, тому їх девізом є слова:                          

«Працювати, жити, а не тліти,
І не знать спокою ні на час!»

Голова секціїї «Комерційних дисциплін»  Дядичок Людмила Іванівна, викладач вищої категорії, закінчила Львівський торговельно-економічний  інститут у 1984р. за спеціальністю «Товарознавство і організація торгівлі непродовольчими товарами» , педфак НАУ у 1994р.

Члени циклової комісії:

Галайдіда Ольга Василівна  - викладач вищої категорії;

Ситник Галина Михайлівна – викладач вищої категорії;

Холодило Олександр Іванович – викладач І категорії.

: