Search

Обрати мовуСекція економічних дисциплін


Головна мета циклової комісії економічних дисциплін -  підготувати висококваліфікованих фахівців з достатніми професійними знаннями, фахівців, які вміють застосовувати свої знання на практиці.Робота викладачів циклової комісії спрямована на пошук  сучасних  освітніх   технологій з метою підвищення якості підготовки майбутніх спеціалістів.

 

Голова циклової комісії «Економічних та комерційних дисциплін» - Киверига Ольга Юріївна, викладач, спеціаліст вищої категорії, закінчила Тернопільську академію народного господарства за спеціальністю «Економіка підприємства» у 1997році.

Циклова комісія є випусковою із спеціальності «Економіка підприємства».

Члени циклової комісії:

Падус Ярослава Михайлівна – спеціаліст вищої категорії, викладач-методист;

Дуда Марія Іванівна – спеціаліст вищої категорії ,викладач методист;

Сучасний молодий фахівець повинен володіти системними знаннями з питань ведення господарської діяльності підприємства, які дозволять знаходити і обґрунтовувати ефективні  управлінські рішення. Так, під керівництвом викладачів-методистів Дуди М.І., Падус Я.М. та спеціаліста вищої категорії, викладача Зарівної Б.П. студенти є активними учасниками і переможцями науково-дослідної та пошукової роботи.

Застосування  викладачами  комісії у навчально-виховній діяльності  нових  освітніх  технологій,  тісні зв’язки з виробництвом, гарантують студентам успіх при вивченні економічних дисциплін.

: