Search

Обрати мовуЕкономічне відділення

СНПЧ А7 Курск, обзоры принтеров и МФУ

Добра економічна освіта –
пряма дорога до адміністративних
і господарських посад

В.Д.Бєлов


Місія економічного відділення - підготовка спеціалістів відповідно до вимог часу, навчання молоді економіки, бухгалтерського обліку, фінансів, комерційної діяльності, а також формування нового економічного мислення.


На відділенні здійснюється підготовка фахівців ОКР «Молодший спеціаліст» з таких спеціальностей:

071«Облік і оподаткування»

Кваліфікація - бухгалтер.

Фахівець з обліку і оподаткування може обіймати посади:

 • керівника підприємства, установи, організації;
 • керівника підрозділів у сфері освіти та виробничого навчання;
 • керівника фінансового , бухгалтерського, економічного, юридичного та адміністративного підрозділу;
 • аудитора та кваліфікованого бухгалтера;
 • економіста;
 • фахівця в галузі фінансів та торгівлі;
 • бухгалтера та касира;
 • інспектора;
 • ревізора.

072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Кваліфікація – фахівець в галузі фінансів.

Фінансисти обіймають посаду в різних галузях народного господарства:

 • в обласних і районних фінансових управліннях;
 • центрах зайнятості і органах статистики;
 • податковій службі і казначействі;
 • фондах соціального страхування;
 • пенсійний фонд;
 • страхова справа;
 • кредитні установи;
 • дилери та брокери із заставних та фінансових операцій;
 • митна служба.

051 «Економіка»

Кваліфікація - технік – економіст.

Професійна назва посад, які може займати випускник спеціальності «Економіка»:

 • диспетчер виробництва;
 • економіст з планування;
 • економіст з підготовки виробництва;
 • технік з нормування праці, хронометрист;
 • ревізор з виробничо-технічних і економічних питаннях;
 • помічник керівника підприємства;
 • інспектор з цін.

Економісти обіймають посаду в різних галузях народного господарства:

 • в обласних і районних державних адміністраціях, місцевих Радах;
 • органах статистики, центрах зайнятості;
 • відділах стандартизації та сертифікації;
 • податковій службі і казначействі;
 • в державних підприємствах консультантами з економічних питань;
 • викладачами основ економіки загальноосвітніх шкіл. профтехучилищ, ліцеїв, гімназій;
 • економістами в сільськогосподарських підприємствах.

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Кваліфікація – агент комерційний.

Перелік посад, які може займати випускник коледжу по спеціальності « Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

 • товарознавець;
 • комерційний ревізор;
 • торгівельний представник;
 • комерційний агент;
 • торгівельний брокер;
 • заготівельник продукції і сировини;
 • представник реклами.

Сфери використання спеціаліста:

 • підприємства гуртової та роздрібної торгівлі;
 • служба централізованих закупівель та постачання;
 • підприємства переробних галузей сільськогосподарської продукції;
 • товарні біржі;
 • рекламні агентства.

В процесі вивчення спеціальних дисциплін застосовується модульно-рейтингова та тестова системи контролю знань. В исоку кваліфікацію викладачів економічного відділення підтверджують студенти, які щороку стають переможцями олімпіад та конкурсів.

: