Search

Обрати мовуЗаочна форма навчання

СНПЧ А7 Курск, обзоры принтеров и МФУ

Заочна форма навчання


Життя неодноразово переконує нас у необхідності та практичності заочної форми  навчання. В сьогоднішніх умовах нестабільності і змін в державі зростає потреба у підвищенні кваліфікації, перекваліфікації та опануванні нової професії. Тому заочна форма навчання є актуальною, оптимальною і чи не єдиною можливістю отримання необхідної освіти в умовах життєвих змін. Підготовка спеціалістів за заочною формою навчання є найбільш мобільною і гнучкою,  оскільки дозволяє здобути необхідні знання або скоригувати освіту без відриву від виробництва.

Заочна форма навчання в Заліщицькому аграрному коледжі була започаткована в 1952 році. За цей період­ накопичено колосальний методичний досвід організації навчального процесу для контингенту студентів, які навчаються без відриву від виробництва. З цього часу висококваліфіковану освіту отримали більше трьох тисяч випускників. Серед них –науковці, керівники підприємств, установ та організацій, громадські діячі, спеціалісти агропромислового комплексу високої кваліфікації.

Головна мета роботи педагогічних працівників заочної форми навчання – забезпечення високої якості професійної підготовки фахівців згідно з галузевими Стандартами вищої освіти. Органічне поєднання фундаментальних дисциплін  з фахово-орієнтованою практичною підготовкою, оновлення змісту і якості освіти відповідно вимог часу, поступовість, безперервність, індивідуальність змісту, форм і методів навчально-виховного процесу, забезпечує отримання студентами якісних знань та практичних навичок, завдяки чому вони стають відмінними спеціалістами на регіональному та міжнародному ринках праці.

Нашими студентами є працівники фермерських господарств, агрофірм, приватно-орендних та державних аграрних підприємств, а також державні службовці різних регіонів України.

Підготовка фахівців за заочною формою навчання ведеться за наступними спеціальностями:

 

  • ОКР «Молодший спеціаліст» 201 «Агрономія»
  • ОКР «Молодший спеціаліст» 071 «Облік і оподаткування»

Читайте більше

: