Search

Обрати мовуМоя спеціальність – «Агроном – технолог»

Моя спеціальність – «Агроном – технолог»

Впродовж багатьох століть перед людством поставало питання – забезпечення продуктами харчування. І особливу роль у цьому відігравала агрономія. Адже вирощування продуктів харчування – це досить нелегка справа. Вона передбачає неухильне дотримання агротехнічних вимог, регулярні спостереження за станом рослин та записи отриманих результатів, визначення кращих сортів чи гібридів, які б забезпечили одержання високоякісної сільськогосподарської продукції.

Роботу агронома – технолога можна порівняти з роботами великих художників, письменників чи поетів, чиїми шедеврами людство захоплюється впродовж століть.

Агроном – технолог щорічно створює свої шедеври, і кінцевий результат його творіння – високоякісна сільськогосподарська продукція.

31 травня 2018 року у ВП НУБіП України «Заліщицький аграрний коледж ім.Є. Храпливого відбувся конкурс «Кращий за професією – агроном-технолог».

Метою конкурсу було ознайомлення фахівців сільського господарства з майстерністю студентів коледжу спеціальності «Агрономія» з вивчення фахових дисциплін, визначення кращого студента з даної спеціальності і готовності їх до самостійної роботи технологами.

Конкурс складався з трьох етапів.

Перший етап – презентація навчального закладу і спеціальності – «Агрономія», на якому студенти показали свої знання з історії розвитку та становлення коледжу та значення і престижності вибраної спеціальності – «Агрономія» в сучасних умовах.

Другий етап тестові випробування з дисциплін: «Агрохімія», «Землеробство з основами ґрунтознавства», «Технологія виробництва плодів і ягід», «Технологія виробництва овочів», «Захист рослин». На даному етапі студенти показали свої теоретичні знання з цих дисциплін, їх готовність до виконання практичних завдань.

Третім завершальним етапом даного конкурсу було виконання практичних задач та виробничих ситуацій на колекційно-дослідному полі та колекційно-демонстраційних ділянках коледжу.

Студенти з великим задоволенням і емоційним піднесенням приймали участь у даному конкурсі, адже це був першим маленький крок до їх самостійного трудового життя. Конкурсанти старалися показати свої знання, можливості приймати самостійні рішення у вирішенні тих чи інших виробничих ситуаціях.

Даний конкурс доказав, що студенти достойно підготовилися до нього і довели свою високу майстерність у вирішення практичних завдань та міцні знання з фахових дисциплін.

 

Коропецький П.М. – старший викладач ВП НУБіП України

«Заліщицький аграрний коледж ім. Є. Храпливого»

: