Search

Обрати мовуЛітня екзаменаційна сесія 2017-2018 навчального року в розпалі!

Літня екзаменаційна сесія 2017-2018 навчального року в розпалі!

Завершується другий семестр і, як годиться, студенти напружено і відповідально здають заліки, екзамени та захищають курсові роботи. Саме цей період вважається найскладнішим в житті студентів.

У ВП НУБіП України "Заліщицький аграрний коледж ім. Є.Храпливого" розпочалася і триває екзаменаційна сесія 2017-2018 навчального року у студентів економічного та технологічного відділень, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівним «Молодший спеціаліст».

Складання екзаменів і заліків в коледжі регламентується «Положення про екзамени та заліки у ВП НУБіП України «Заліщицький аграрний коледж ім.Є.Храпливого»».

Екзаменаційна сесія — це період підведення підсумків навчальної роботи студентів протягом семестру. Її головна мета – перевірити вміння, знання та навички студентів.Тривалість та терміни її проведення визначаються навчальним планом (робочим навчальним планом).Кількість іспитів встановлюється відповідно до навчального плану і зазвичай не перевищує чотирьох-п'яти. Сесії передує заліковий період, від результатів якого залежить допуск до іспитів.

Семестровий екзамен може проводитися в усній формі за білетами або у письмовій формі за контрольними завданнями. Екзамен може включати теоретичні питання, практичні ситуації і задачі.

Будь-яка сесія вимагає не тільки підтягти «хвости» з деяких предметів, але і показати всі свої знання, накопичені за семестр, а також успішне складання сесії дозволяє перейти в наступний семестр.

Бажаємо всім студентам успіхів та гарних результатів!

Левицька І.В., секретар педкабінету

: