Search

Обрати мовуЗахист дипломних проектів

Захист дипломних проектів

У житті кожного студента на фінішній прямій навчання наступає хвилюючий день, який, власне і стає підсумком всіх тих років в ВП НУБіП України «Заліщицький аграрний коледж ім.Є.Храпливого» – день захисту диплому.

Звання дипломника удостоюються ті студенти, які долають довгий, часом нелегкий шлях навчання: потрібно написати безліч контрольних, лабораторних та курсових робіт, пережити-здати з десяток сесій та залікових тижнів, щоб у підсумку набути важливих знань і вмінь, потрібних для майбутнього. Якщо ж студент отримує від цього процесу максимум задоволення – це щаслива людина, яка зробила правильний вибір у житті.

Щороку у ВП НУБіП України «Заліщицький аграрний коледж ім.Є.Храпливого» проходять захисти дипломних робіт на спеціальності 5.05010201 «Обслуговування комп'ютерних систем і мереж», кваліфікацією технік-програміст.

14 червня відбувся захист дипломних проектів студентів 41-К групи напряму підготовки 5.05010201 «Обслуговування комп'ютерних систем і мереж». Для проведення захисту дипломних проектів було створено кваліфікаційну комісію в складі голови ЕК Довгань Павло Васильович – головний інженер Тернопільської філії «Укртелеком», заступник голови ЕК Андрусик Роман Васильович – завідувач технологічним відділенням, члени комісії Міщук Тетяна Віталіївна, Червоняк Артур Михайлович – викладачі технічних дисциплін та секретар комісії Галайдіда Ольга Василівна.

Комісію приємно здивували виступи студентів актуальністю та обґрунтованістю рішень, застосуванням інноваційних комп'ютерних технологій, використанням сучасних методів і засобів дослідження. У процесі захисту дипломного проекту студенти переконливо, логічно та наочно викладали основні результати свого дослідження, обізнано відповідали на питання членів комісії, показали високий рівень професійних знань і практичних навичок, що надбали під час навчання у коледжі. Для кращого сприйняття змісту дипломного проекту студентами використовувались мультимедійні засоби.

Захист дипломних проектів пройшов вдало, і кожен студент творчо та на високому професійному рівні показав набуті в стінах нашого навчального закладу знання, уміння та навички.

Міщук Т.В., викладач коледжу

: