Search

Обрати мовуСтуденти екологи склали державний екзамен

Студенти екологи склали державний екзамен

На початку тижня у ВП НУБіП України «Заліщицький аграрний коледж ім.Є.Храпливого» розпочалися державні екзамени на технологічному відділенні. Першими стартували студенти 41-Е групи, які навчаються на спеціальності 5.04010602 «Прикладна екологія» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст».

Цілі державного екзамену зумовлюють і його функції. Головною з них є контроль та оцінювання рівня знань, отриманих студентом протягом навчання. Реалізація цієї функції припускає перевірку методологічних та теоретичних принципів, проблем і положень спецдисциплін, а також вміння їх використовувати в аналізі явищ і практичній діяльності. Важливе значення має функція виявлення навичок вирішення практичних завдань, конкретного аналізу проблемних ситуацій.

Державний екзамен виконує ще й важливу виховну функцію. У конкретному вираженні вона виявляється у вмінні студента самостійно, логічно й послідовно висловлювати свої професійні переконання, здійснювати самоконтроль та критично оцінювати власні знання і навички. Тому викладачами спецдисциплін Перит В.В., Радик А.В і Симотюком Я.Ф. було розроблено пакет екзаменаційних білетів, в який входили 2 теоретичні питання, 10 тестових завдань і 2 практичні задачі. Головою екзаменаційної комісії була призначена Федоряк Марія Михайлівна, викладач біологічних дисциплін Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича. Після проведення державного екзамену комісією були відзначені кращі роботи таких студентів: Глухова Євгена, Угрин Христини та Щербакова Павла.

Всі випускники отримали статус техніка-еколога.

Вітаємо наших випускників!

Перит В.В., член комісії

: