Search

Обрати мовуПрактичні заняття – надійна опора майбутніх професійних знань

Практичні заняття – надійна опора

майбутніх професійних знань

    Практичні заняття мають велике значення у підготовці майбутніх спеціалістів. Адже під час їх проведення студенти закріплюють свої теоретичні знання, пізнають спеціальність у практичному руслі, вирішують задачі та проблеми, близькі до виробництва, укріпляють їх як майбутніх спеціалістів.

    У ВП НУБіП України «Заліщицький аграрний коледж ім.Є.Храпливого» велику увагу приділяють проведенням різних видів практик. Студенти 32 групи спеціальності «Агрономія» під час проведення навчальної практики з технології виробництва продукції рослинництва проводили збір урожаю на колекційно-дослідних ділянках опорного пункту кукурудзи, що знаходиться на полях коледжу. Основною задачею студентів було вивчити методику визначення теоретичного врожаю кукурудзи - визначити кількість рослин на контрольній ділянці, кількість качанів, їх масу, вихід зерна та вологість.

    Студенти з великою відповідальністю і оптимізмом виконували дану роботу. Їх цікавила кожна технологічна операція, кожний наступний етап роботи. Практично всі студенти виконали дану їм ділянку роботи на «відмінно». Вони всі розуміють, що засвоєння даного матеріалу допоможе їм у майбутньому життєвому шляху.

 

Коропецький П.М., старший викладач

агрономічних дисциплін коледжу

: