Search

Обрати мовуВідкрите заняття з політичної економії за участі З.І.Свериди

ВІДКРИТЕ ЗАНЯТТЯ З ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ

ЗА УЧАСТІ З. І. СВЕРЕДИ

     У вівторок, 20 листопада 2018 року, викладачем ВП НУБіП України «Заліщицький аграрний коледж ім. Є.Храпливого» Холодилом Олександром Івановичем було проведено відкриту лекцію-діалог з дисципліни «Політична економія» на тему «Економічне зростання та реалізація успішності в аграрній сфері сьогодення».

     На початку заняття викладач Холодило О.І. провів жвавий діалог зі студентами в обговоренні економічних проблем сьогодення та місця і ролі майбутніх молодих фахівців в досягненні важливої мети суспільного розвитку - забезпечення економічного зростання та підвищення добробуту особи в умовах становлення соціально-орієнтованої ринкової економіки в Україні.

     Родзинкою цього зняття для студентів-другокурсників економічних спеціальностей (24, 25 та 26 групи) стала участь в дискусії доктора соціальної економіки, президента Українського Кооперативного Альянсу Зиновія Івановича Свереди.

     Свереда З.І. продовжив дискусію представленням можливостей створення і здійснення молодіжних проектів, як засобу професійної та життєвої самореалізації в таких напрямах економічної та суспільної самоорганізації, як: кооперація, соціальне підприємництво, приватно соціально-економічний бізнес, сімейне господарство, участь в діяльності благодійних організацій, і багато іншого. Нестандартні підходи до вирішення економічних проблем, креативність, прагнення до розкриття внутрішнього потенціалу здібностей молодої людини та пошук нових знань – основні орієнтири в навчанні самоосвіті для сучасного фахівця.

     Особливістю заняття стало те, що наші студенти мали можливість безпосередньо поспілкуватися зі З.І. Свередою, що дало неабиякий навчальний ефект та спонукало студентів до активізації роботи в дослідницько-пошуковому плані.

     Заняття відвідали: директор коледжу В.С. Глова, завідувачі відділень Андрусик Р.В., Стрільчук Л.В., викладачі Киверига О.Ю, Петрів Г. В., Війтик Ю.П., Яремчук О.М., Марусик М.Я., Завінська О.М., заступник директора Сопилюк М.В.

    Обговорення продовжилося і після заняття. Викладачі обліково-економічних дисциплін цікавилися досвідом організації бізнес-проектів, стартапів, кооперативів, проведення тренінгів та інших інноваційних форм діяльності. Такі контакти і співпраця з практикуючими науковцями повинна відіграти свою роль в удосконаленні діяльності викладачів в справі формування особистості майбутніх фахівців.

     Студентів і молодих викладачів коледжу цікавили і секрети фахового зростання і творчих досягнень. Показовим є те, що Зиновій Свереда закінчив економічний факультет університету ім. Франка, згодом - філософський факультет Українського Католицького університету. Пізніше виїхав до Мілану та Пізи в Італію де вивчав психологію бізнесу, мову та літературу. Закінчив докторат з проблем соціальної економіки у Римі, де й викладав останні 6 років. Кооперацією захопився після дослідження з вивчення роботи довоєнних кооперативів та написання дисертації щодо розвитку громад і кооперативного руху в Україні. Є активним пропагандистом ідеї кооперації, як важливого шляху сільськогосподарської реформи в Україні. Цей рух, як відомо вже доводив свою дієвість на практиці в історії нашої країни. Проблеми, які існували в XIX столітті, в певній мірі співзвучні з тими, що проявляються в українському селі і в XXI столітті.

       Тож деякі думки науковця актуальні для нас всіх:

     «Якщо люди втрачають контроль над щоденним життям, хтось цим користується. Кооператив - це активні селяни, які згуртувалися на теренах системи для підвищення власного добробуту. Навіть у Гарвардському університеті досліджують таке «нове» поняття, як co-farming, тобто кооперативне фермерство. Хоча наші діди-прадіди займалися ним вже 150 років тому!».

     Суттєвою умовою вирішення назрілих проблем є самоорганізація людей: «Деколи громади навіть не усвідомлюють, наскільки вони є сильними, доки не об'єднуються навколо спільної ідеї. Так відбуваються реформи, так творяться революції, так розвиваються громади і країни.

     ...І головне – потрібно припинити писати реформи у закритих кабінетах. Сформуймо громадські платформи для обговорення, розпочнемо діалог із бізнесом, місцевою владою. Не копіюймо кінцеві моделі інших держав: всі вони пережили власний перехідний період. Сформуймо освіту відповідно до запитів у наших умовах та тих професій, що потрібні нам. Кооперативна освіта передбачає залучення батьків, дітей, представників влади до співпраці. Майбутнє залежить тільки від нас».

     Саме таку психологію ініціативності, відповідальності, творчості, самоорганізації і активної діяльності маємо формувати в нашому суспільстві для його успішного розвитку. В цьому полягає і важливе завдання сучасної освіти.

Сопилюк М.В., заступник

директора з навчальної роботи

: