Search

Обрати мовуСекційне засідання циклової комісії гуманітарних та соціально-економічних дисциплін

Секційне засідання циклової комісії гуманітарних та

соціально-економічних дисциплін 

    Провідною метою роботи викладачів соціально-гуманітарного циклу є орієнтація на новий тип гуманістично-інноваційної освіти, її конкуренто спроможності, виховання покоління молоді, що буде захищеним і мобільним на ринку праці. Педагоги постійно ведуть пошук нетрадиційних форм і методів організації не тільки аудиторної, але й позааудиторної роботи для формування професійної майстерності, шляхів виховання громадянської позиції. Невід'ємною частиною навчально-виховного процесу є науково-дослідна, пошукова робота викладача.

    У рамках науково-практичної конференції «Науково-дослідна і пошукова робота студентів і викладачів  аграрного коледжу  у 2017-2018 н.р. та перспективи її розвитку» відбулось секційне засідання циклової комісії гуманітарних та соціально-економічних дисциплін, яке очолила голова циклової комісії Сагайдак Ірина Петрівна.

    Упродовж 2017-2018 н.р. викладачі коледжу здійснювали науково-пошукову роботу згідно затверджених програм.

    Учасники конференції представили основні результати наукових досліджень за такими темами:

Євген Храпливий - публіцист

Викладач-методист: Олійник М.Д.

Культура мовлення як показник рівня професійної компетенції майбутніх фахівців

Викладач-методист: Гойман В.І.

Політична культура сучасної молоді

Викладач : Левицька І.В.

Розвиток військової підготовки та спортивно-масової роботи як складової навчального процесу

Викладач: Фрасуняк В.І.

Молодіжні сленги у сучасній німецькій мові

Старший викладач: Зима Я.В.

Прагматичний аспект перекладу

Викладач: Лукавецька Л.М.

Аналіз рівня сформованості комунікативних навичок студентів аграрних коледжів

Викладач: Завінська О.В.

Реалізація компетентнісного підходу в процесі викладання іноземної мови

Викладач: Вацик Н.В.

Погляди В.О.Сухомлинського на проблеми сімейного виховання

Викладач-методист: Сагайдак І.П.

Є.Храпливий – педагог та організатор сільськогосподарської освіти в Західній Україні

Викладач: Юрійчук О.В.

Художній дивосвіт Оксани Дяків

Викладач-методист: Матійчук О.М.

Феномен стрілецьких пісень

Викладач-методист: Проданик Н.Д.

Загартовування та його вплив на організм людини

Викладач: Коритковський В.І.

Методика розвитку гнучкості в різні вікові періоди

Викладач-методист: Токарчук В.І.

Правове регулювання набуття права на землю громадянами та юридичними особами

Викладач-методист: Книш І.Я.

Родинне виховання Храпливих

Викладач: Атаманчук Л.А.

Люди твої, Наддністров'я ( Літопис рідного краю)

Старший викладач: Війтик Ю.П.

Функціонування неологізмів у різних сферах спілкування

Викладач: Осадчук С.Б.

Методи і засоби у вивченні техніки прийому і передачі волейбольного м'яча

Викладач: Тимчук В.І.

    В ході висвітлення тем науково-пошукових робіт проводилося обговорення питань учасниками конференції секційного засідання.

Сагайдак І.П., голова циклової комісії гуманітарних

та соціально-економічних дисциплін

: