Search

Обрати мовуСЕКЦІЯ: «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ ТА ПРИРОДНИЧО-НАУКОВИХ ДИСЦИПЛІН»

СЕКЦІЯ: «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ ТА

ПРИРОДНИЧО-НАУКОВИХ ДИСЦИПЛІН»

    Розглядаючи «Актуальні питання математичних та природничо-наукових дисциплін» ми ставимо собі за мету сформувати пізнавальний інтерес студентів до вивчення математичних та природничо-наукових дисциплін; ознайомити з життям і науковою діяльністю видатних українських вчених; формувати почуття національної свідомості, патріотизму, гордості за співвітчизників.

    Григорій Сковорода писав: «Знамениті земляки є нашими духовними орієнтирами, учителями, нашою духовною опорою і гордістю перед усім світом».

    Математичні та природничо-наукові дисципліни — це не тільки формули, закони і графіки, але й люди, їхнє життя, почуття, доля. Кожен період історії багатий на геніальних сподвижників науки. Одні зажили слави і безсмертя ще за життя, іншим судилося пройти складний шлях і розділити трагічну долю свого народу. Багато визначних вчених стали зразками патріотизму й щирої відданості науці. І це можна сказати про наших славних земляків на основі життєдіяльності яких проведено пошукову роботу нашими студентами.

    Земля Українська є батьківщина багатьох визначних учених і культурних діячів, що зробили неоціненний внесок для розвитку світової науки й культури.

    Під час роботи конференції ми ще раз пригадали математиків, фізиків та хіміків — вихідців з України.

    Розглянули і ряд інших питань, які є актуальними на сьогоднішній день. А саме:

Тригонометрія навколо нас

Викладач: Деркач Н.Я.

Дослідження фізико-механічних властивостей рослин методом біофізики

Викладач: Хомів Н.Й.

Дослідження екологічно безпечних замінників засобів побутової хімії

Викладач: Перит В.В.

Золоті перетини

Викладач: Озімінська О.Я.

Вплив природних небезпек на сільське господарство

Викладач: Зубик І.М.

Впровадження Microsoft Onenote для вдосконалення процесу інформатизації навчання

Викладач: Червоняк А.М.

Формування іміджу ВНЗ

Викладач:Галайдіда О.В.

Внесок українських вчених-хіміків у розвиток світової науки

Викладач-методист: Матвійчук В.П.

Внесок українських вчених-фізиків у розвиток світової науки

Викладач-методист: Руснак С.Г.

    Слід пам'ятати і таке: нині Україна прагне ввійти в суспільство, де процес інформатизації та комп'ютеризації громадського життя триває вже не одне десятиліття. І тому суверенній Україні слід якомога ефективніше демонструвати не лише свій танок і пісню, але й досягнення в різноманітних галузях науки і техніки, фундаментальних дослідженнях, розповідати Заходу і Сходу про світочів української науки в царині природознавства, котрі спричинилися до вагомих здобутків земної цивілізації як учора, так і сьогодні.

Глова Галина Романівна, голова секції,

викладач математичних дисциплін

: