Search

Обрати мовуПрактична спрямованість підготовки фахівців цикловою комісією агрономічних та еколого-інженерних дисциплін

Практична спрямованість підготовки фахівців цикловою комісією агрономічних та еколого-інженерних дисциплін

    Основним завданням вищої школи в сучасних умовах є підготовка всебічно розвинених, здатних безперервно вчитись, поповнювати і поглиблювати свої знання фахівців. Сутність освіти – навчати думати, самостійно вчитись, адаптуватись до суспільства, яке змінюється, підвищувати свій теоретичний та професійний рівень.

    Щоб суспільство впевнено рухалось вперед, кожне нове покоління, повинно переходити на більш високий рівень освіченості і загальної культури, професійної кваліфікації і громадської активності. Такий закон соціального прогресу.

    Викладачі циклової комісії агрономічних та еколого-інженерних дисциплін разом з гуртківцями в умовах базових господарств та колекційно-дослідного поля проводять дослідницьку та пошукову роботу. Основним завданням викладачів технологічного відділення коледжу є розвиток навичок самостійної роботи, заохочення студентів до вирішення завдань, які мають практичне значення для розвитку нашої держави.

    Тому одним із напрямів діяльності нашої циклової комісії є організація системи науково-дослідної роботи як однієї з складових частин підготовки фахівців європейського зразка.

    За час навчання студенти спеціальності «Агрономія» опановують технологічні особливості вирощування високих врожаїв с/г культур, навчаються ефективно застосовувати енергоощадні екологічно-чисті технології вирощування польових культур, системи обробітку грунту та меліорації, систему збереження і підвищення біологічної родючості грунтів, методику закладання польових досліджень.

    Фахові знання, вміння і навички студенти одержують від викладачів – професіоналів, а саме: Глови В.С. – директор коледжу, Сеника І.І. – кандидата с/г наук, Андрусика Р.В. – зав. технологічним віддділеням, Сопівник Л.Й. – голови циклової комісії, Гагалюка В.В., Гулька І.М., Червоногріцької О.А., Грицишин С.Ф., Коропецького П.М., Червінської О.Й., Башти І.С., майстрів виробничого навчання. Ці педагоги професійно спрямовують студентів на практичне застосування знань.

    Вміло поєднують теорію з практикою і роблять вагомий внесок у підготовку фахівців спеціальності «Екологія» викладачі Фреяк Г.Б., Лопушинська О.П., Радик А.В., Симотюк Я.Ф., Баран А.В., одночасно даючи додаткові знання для одержання робітничої професії – лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу.

    Студенти коледжу є активними учасниками науково-практичних конференцій за результатами науково-дослідної та пошукової роботи.

    Пошук та впровадження нових технологій навчання, систематично оновлювальна навчально-матеріальна база, стійкий творчий колектив – все це є гарантією і в майбутньому якісної підготовки конкурентоспроможних спеціалістів.

Сопівник Л.Й., голова циклової комісії

: