Search

Обрати мовуПрофесійне зростання педагогів

ПРОФЕСІЙНЕ ЗРОСТАННЯ ПЕДАГОГІВ

    В Тернопільському обласному комунальному інституті післядипломної педагогічної освіти відбувалося навчання в тренінгу на тему «Психолого-педагогічний супровід професійної діяльності викладача закладу вищої освіти»  Мета проведення заходу – інформаційно-методичне забезпечення педагогів, розвиток в них професійно значущих якостей.

    В заході взяли участь викладачі фізики закладів вищої освіти І-ІІ рівня акредитації. Заліщицький аграрний коледж представляли Руснак С.Г., Тютюнник А.Б. та Хомів Н.Й.

    Тренінгове заняття організували та провели:  доцент, в.о. завідувача кафедри педагогіки і психології та інклюзивної освіти ТОКІППО, кандидат педагогічних наук, Віктор Євгенович Кавецький та методист Ради директорів ЗВО І-ІІ рівня акредитації Тернопільської області Ірина Богданівна Лещик.

    Під час роботи тренінгу учасники ознайомилися з особливостями розвитку професійно важливих рис педагога, напрямами підвищення психологічної культури вчителя, формування його індивідуального стилю діяльності. Педагоги  взяли активну участь у дискусії щодо актуальних проблем в освіті. Також велике зацікавлення викликали інтерактивні вправи, що сприяли формуванню психолого-педагогічної компетентності учасників заходу і створенню сприятливого клімату у тренінговій групі. Протягом тренінгу його учасники моделювали ситуації професійного відбору, створювали тематичні композиції, брали активну участь у обговоренні проблем, що виникають у професійній діяльності.

    Щира, позитивна і креативна атмосфера, що панувала під час тренінгового заняття сприяла розв'язанню поставлених завдань.

    Слід відмітити високе педагогічне та психологічне підґрунтя організації заходу, динамічність та професіоналізм проведення тренінгу.

    Велика подяка організаторам семінару за цікавий, високоякісний, продуктивний, насичений захід, вдале поєднання науково-теоретичної і практичної частини семінару.

    Учасники тренінгу отримали іменні  сертифікати про проходження навчання із вказаною кількістю годин.

Хомів Н.Й., викладач фізики

: