Search

Обрати мовуРезультати роботи коледжу у центрі уваги вченої ради НУБіП України

Результати роботи коледжу у центрі уваги

вченої ради НУБіП України

    24 квітня відбулося засідання вченої ради Національного університету біоресурсів і природокористування України, на якому директор коледжу Глова Володимир Степанович представив звіт «Про виконання рішення Вченої ради НУБіП України від 20.04.2016 року та перспективи розвитку ВП НУБіП України «Заліщицький аграрний коледж ім.Є.Хапливого». 

    У своєму виступі В.С. Глова зазначив, що 2018 рік був в значній мірі особливим і надзвичайним. В минулому році крім відзначення як 120-річчя університету, в коледжі відзначалось як 120-річчя коледжу так і 20 річниця знаходження в структурі НУБіП України, цей важливий обсяг роботи включав: підготовку матеріально-технічної бази, проведення ряду регіональних конференцій та урочистих заходів.

    Динаміка кількості студентів є досить тривожною, адже за останні 3 роки, кількість студентів зменшилась на 60 чоловік. Тому приділяємо увагу розширенню кількості базових шкіл з якими укладено відповідні угоди, регулярно проводяться батьківські збори, зустрічі з рядом батьків, привітання відкритими листівками і т.п. (заходи культурно-масового характеру, як в регіоні так і в населених пунктах базових шкіл). Приділяється увага профорієнтаційній роботі: провели чотири Дні відкритих дверей, конференцію для шкіл регіону, співпрацюємо зі ЗМІ.

      На даний час стан матеріально-технічної бази в цілому відповідає вимогам як МОН України так і задовольняє вимоги вступників.

    Маємо створену в коледжі достатньо непогану комп'ютерну мережу, а також активний сайт коледжу, який був переможцем серед аграрних закладів І-ІІ рівнів акредитації під егідою МОН, а також відзначений відповідними грамотами університету. Постійно працюємо на оновленням програмного забезпечення.

    Кадрове забезпечення, достатньо вагоме, хоч і тут слід більш активнішими темпами проводити омолодження колективу.

      В сучасних умовах актуальною залишається науково-педагогічна проблема, над якою працює педагогічний колектив: «Використання інформаційно-комп'ютерних технологій – один із шляхів якісної підготовки»).

    В цьому колектив коледжу зосереджує свої зусилля в підвищенні якості освітніх послуг: активне впровадження сучасних освітніх технологій навчання; розширення зв'язків з інноваційними господарюючими суб'єктами, науково-дослідними установами та фірмами України і зарубіжжя; оновлення електронного освітнього середовища; конкретизація співпраці з кафедрами НУБіП України; удосконалення практичної підготовки через впровадження дуальної освіти.

    Ми зуміли атестувати ряд робітничих професій, які дають можливість покращити як практичну підготовку, так і майбутнє працевлаштування випускників.

    Якщо говорити про навчання, то студенти мають можливість проходити якісну теоретичну і практичну підготовку. Є позитивні зрушення у розширенні бази практичних занять. На гарному рівні виховна робота.

     Серед проблем: оновлення матеріально-технічної бази, що пов'язано з недостатнім фінансуванням.

    Ректор університету Станіслав Миколайович Ніколаєнко наголосив на важливості відповідного набору на навчання абітурієнтів у 2019 році.

    Співвідповідач начальник відділу регіонального розвитку, дистанційної освіти та заочного навчання Олег Вікторович Єресько відзначив вигідне розташування коледжу, яке дозволяє залучати студентів аж з трьох областей. Йшлося про можливий перегляд спеціальностей у відповідності до потреб ринку праці, зокрема готувати фахівців з туризму.

    Ще один співвідповідач Оксана Леонідівна Тонха відзначила майже 20-річну співпрацю і те, що у коледжі є всі умови для якісного проведення лабораторних занять, працює колекційно-демонстраційне поле і доцільно було б створити міжкафедральну навчальну лабораторію.

    За рішенням вченої ради НУБіП України звіт та діяльність директора коледжу Глови В.С. було схвалено.

Рішення Вченої Ради НУБіП України від 24 квітня 2019 року
з питання «Про виконання рішення Вченої ради НУБіП України від 20.04.2016 року
та перспективи розвитку ВП НУБіП України «Заліщицький аграрний коледж ім.Є. Храпливого»

: