Search

Обрати мовуНабуття практичних навичок роботи із сучасними інтегрованими інформаційними системами

НАБУТТЯ ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК РОБОТИ ІЗ СУЧАНИМИ ІНТЕГРОВАНИМИ ІНФОРМАЦІЙНИМИ СИСТЕМАМИ

    Сучасні підприємства інтенсивно впроваджують і використовують інформаційні технології та інформаційні системи виробничого призначення. Експлуатація ERP, CRM, PDM та інших систем веде до істотних функціональних та організаційних змін у роботі підприємств, забезпечуючи оптимізацію інформаційних потоків та скорочення структурних підрозділів. Водночас саме здатність оперативно реагувати на технічні й організаційні зміни та переорієнтовувати виробництво є на сьогоднішній день основною умовою ефективного розвитку та забезпечення конкурентоспроможності підприємства.

    Невпинне зростання інтенсивності інформаційних потоків і збільшення обсягів створеної та оброблюваної інформації потребує висококваліфікованих фахівців, котрі вільно володіють ІТ-технологіями.

    У ВП НУБіП України «Заліщицький аграрний коледж ім. Є.Храпливого» здійснюється підготовка фахівців економічного та технологічного напрямку. Йдучи в ногу з вимогами сучасного ринку праці, викладачі постійно вдосконалюють навчально-методичне наповнення дисциплін професійного циклу та активно впроваджують в освітній процес сучасні інформаційно-комунікаційні технології навчання. Як приклад – проведення занять навчальної практики з інформаційні системи і технології у комерційній діяльності (викладач Галайдіда О.В.), де студенти 37-П групи спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» мають змогу отримати фундаментальні знання і практичні навички у галузі організації та функціонування інформаційних систем і комп'ютерних технологій, змісту їх компонентів і особливостей використання у комерційній діяльності, пошуку та аналізу інформації, автоматизації торгових операцій підприємства.

    Студенти спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» повинні бути підготовлені теоретично і практично до нових умов роботи у сфері маркетингової діяльності. Організація внутрішньовиробничих і ринкових відносин вимагає від фахівців глибоких знань не тільки у області менеджменту і маркетингу, але й інформаційних систем та технологій для реалізації маркетингової діяльності.

    В даний час особливий інтерес виявляється до інтегрованих інформаційних систем управління підприємствами, тому що автоматизація окремих функцій управління, у тому числі і комерційної діяльності, не дає підприємству максимум переваг в конкурентній боротьбі. Саме тому, виконуючи вимоги навчальної програми, ми систематично вносимо корективи при ознайомленні студентів з новим програмним забезпеченням, яке «диктує» сучасний ринок праці.

    Згідно графіку навчального процесу, з 22.04.2019 року у студентів 37-П групи проходить навчальна практика з інформаційні системи і технології у комерційній діяльності під керівництвом Галайдіди О.В. На заняттях студенти ознайомлюються зі специфікою роботи та практичним застосуванням інтегрованих інформаційних систем управління, які використовують сучасні підприємства малого і середнього бізнесу:

 • «ПАРУС – ПІДПРИЄМСТВО»: модуль «Менеджмент і маркетинг» (програма для проводення операції з купівлі та продажу товарів);
 • програмний продукт «УкрСклад» (програмний продукт, що дозволяє вести складський облік по декільком фірмам і складам);
 • аналітична система «Project Expert» (програма для формування бізнес-плану).

     В результаті набутих практичних знань, студенти з легкістю зможуть виконувати операції у сфері комерційної діяльності:

 • формувати замовлення на товари на фірмі;
 • створювати електронні форми документів;
 • проводити операції з купівлі та продажу товарів;
 • створювати власний інтернет-ресурс та просувати його;
 • створювати базу документів за взаєморозрахунками з покупцями;
 • оформляти операції з переміщення;
 • формувати стандартну звітність для здійснення контролю за діяльністю підприємства;
 • проводити автоматизовані розрахунки потреби в матеріально-технічних ресурсах, в кадрах, у фонді заробітної плати;
 • проводити збір інформації в глобальній комп'ютерній мережі Інтернет, обробляти та аналізувати її тощо.

     Отож, навчальна практика з інформаційні системи і технології у комерційній діяльності стане добрим підґрунтям для майбутньої професійної діяльності цьогорічних випускників.

  Галайдіда О.В., викладач коледжу

: