Search

Обрати мовуСтуденти коледжу – лауреати Всеукраїнської предметної олімпіади з хімії

Студенти коледжу – лауреати Всеукраїнської

предметної олімпіади з хімії

Талант - це розвиток природних схильностей.

Оноре Бальзак

Про свої здібності людина може дізнатися,

тільки спробувавши прикласти їх.

Луцій Анней (син) Сенека

    Реформування в Україні зумовило нові тенденції розвитку освіти. З'явилася нагальна потреба суспільства у творчих, діяльних, обдарованих, інтелектуально, творчо й духовно розвинених громадянах.  Одним із пріоритетних соціальних завдань сучасного суспільства є створення умов, що забезпечують виявлення та розвиток обдарованих дітей і реалізацію їхніх потенціальних можливостей.

    Реформи, що відбулися у вітчизняній системі освіти за останні роки, її спрямованість на інноваційні освітні технології, змінили ставлення до студентів, що виявляють неординарні здібності. Важливість соціального значення інтелекту визначена в низці документів: «Національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ столітті», Законі України «Про освіту», Концепції Нової української школи, «Положенні про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності».

    Обдаровані діти – цвіт нації, інтелектуальна еліта, гордість і честь України, її світовий авторитет.

   Обдарована дитина вирізняється яскравими, очевидними, інколи визначними досягненнями або ж має внутрішні задатки для таких досягнень у певному виді діяльності.

   Завдання нашого коледжу — підтримати студента і розвинути його здібності, підготувати ґрунт для того, щоб ці здібності було реалізовано.

    Важливе місце у системі роботи з розвитку творчих здібностей студентів посідає проведення учнівських олімпіад, що дає можливість: проаналізувати ефективність системи роботи з обдарованою студентською молоддю в навчальних закладах та визначити шляхи її вдосконалення; провести порівняльні моніторингові дослідження результативності роботи груп технологічного та економічного відділень з поглибленим вивченням предметів; оптимізувати мережу таких груп.

    Інститут Розвитку Шкільної Освіти (ІРШО) організував предметні олімпіади, які вносять різноманітність у систему занять, є цікавим доповненням при освоєнні освітніх програм, а також є зовнішнім джерелом оцінки рівня знань студентів І курсу. Наші студенти ВП НУБіП України «Заліщицький аграрний коледж ім.Є.Храпливого» долучилися до предметної олімпіади з хімії. Це тести одноразового вибору, які складалися із 30 завдань. До кожного завдання в тестах було запропоновано 4 варіанти відповідей. В тестах завдання були різної складності, тому студенти нашого коледжу змогли випробувати свої сили. Готувала студентів до олімпіади викладач хімії Перит В.В.

    Лауреатами олімпіади стали: Ясінський Андрій, Перит Тетяна, Сороцький Роман, Михайлюк Арсен, Волощук Олександр, Українець Вадим, Галіяш Іван, Рудик Сергій, Царук Святослав і Суль Олег.

 Вітаємо лауреатів і бажаємо нових звершень!

Перит В.В., викладач хімії

: