Search

Обрати мовуНавчально-практичний семінар

Навчально-практичний семінар

"Особливості психологічного та особистісного розвитку студентів, формування стандартної поведінки та здорового способу життя"

 

Не обмежуйся існуванням… Живи!
Не обмежуйся дотиком… Відчувай!
Не обмежуйся спогляданням… Побач!
Не обмежуйся слуханням… Почуй!
Не обмежуйся мовленням… Скажи щось!
Бруно Ферреро
 

Питання особистісного становлення студентів, визначення ролі й місця їх здібностей, інтересів, мотивів та особистісних рис у формуванні професійно важливих якостей з погляду їх професійної діяльності постійно знаходитися в центрі уваги та саме тому стало предметом навчально-практичного семінару на тему: "Особливості психологічного та особистісного розвитку студентів, формування стандартної поведінки та здорового способу життя", який відбувся 25 січня 2018 року у ВП НУБіП України «Заліщицький аграрний коледж ім. Є.Храпливого». Участь у семінарі взяли заступники директора з навчальної та виховної роботи, куратори студентських груп та викладачі коледжу.

Формування особистості людини триває все життя, однак період навчання у коледжі відіграє особливу роль. Адже саме в цей час у молоді закладаються основи якостей спеціаліста, з якими вони входять у нову для них атмосферу діяльності, де відбуватиметься їх подальший розвиток як особистості.

З результатами моніторингового дослідження адаптації студентів І курсів до нових умов навчання ознайомив присутніх заступник директора коледжу з виховної роботи Книш І.Я. Його виступ базувався на аналізі анкет, які містили такі питання: Що для Вас було поштовхом для вступу в наш коледж? Якою мірою Вам зараз подобається вибрана спеціальність? Чи задоволені Ви результатами  вашого навчання?

Олійник М.Д. висвітлила питання зміни особистісного та соціального розвитку студента, які пов'язані зі вступом до навчального закладу.

Про закономірності становлення особистості студента як майбутнього спеціаліста вела мову Сопівник Л.Й.

Характеризуючи рівень культури мовлення студентів та працівників коледжу, Гойман В.І. прагнула довести, що досконале володіння мовою є важливим компонентом професіограми фахівців різного профілю.

Про шляхи формування професійної спрямованості студента, фахових компетенцій майбутніх спеціалістів розповіла Ситник Г.М.

Сидорчук Н.Я. у своїй доповіді зробила загальну характеристику юнацького віку, акцентувавши увагу присутніх на причини кризи цього періоду.

Методи формування свідомості особистості, методи організації діяльності, спілкування та формування досвіду суспільної поведінки студентів розкрила Петрів Г.В.

На важливість формування здорового способу життя, негативний вплив шкідливих звичок, що є шляхом у безодню, звернули увагу Сагайдак І. П. та Киверига О.Ю.

Руснак С.Г. – голова методичного

об'єднання кураторів студентських груп

: