Search

Обрати мовуІсторичні аспекти та сьогодення підготовки фахівців аграрної галузі

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

ЗАПРОШУЄ

на Міжнародну науково-практичну конференцію

«Історичні аспекти та сьогодення підготовки фахівців аграрної галузі»

присвячену:

120-річчю заснування Національного університету біоресурсів і природокористування України

120-річчю заснування фахового навчального закладу в Заліщиках

120-річчю від дня народження Є.В. Храпливого

 

До участі у конференції запрошуються викладачі вищих навчальних закладів, науковці, аспіранти, здобувачі, студенти, вчителі, історики, краєзнавці, дослідники, всі зацікавлені особи. 

На конференції буде розглянуто широке коло наукових проблем за такими орієнтовними напрямками:

1. Історія і педагогіка.

 • Аграрна освіта: історія і сучасність;
 • Видатні особистості аграрної науки, освіти та господарювання.

2. Кооперація.

 • Є.В. Храпливий – вчений, пропагандист і організатор кооперації та суспільної агрономії;
 • Історія і сучасність кооперативного рух. 
3. Традиції та інновації підготовки фахівців
 • Українські просвітницькі організації «Просвіта», «Сільський господар» та хліборобський вишкіл молоді;
 • Світовий досвід фахової підготовки;
 • Сучасні інформаційні технології. 
4. Біоресурси і природокористування.
 • Природоохоронна діяльність: історія і сучасність;
 • Екологія довкілля і безпека продуктів харчування;
 • Пам'ятки природи та заповідні території. 
5. Аграрний бізнес
 • Аграрний бізнес і проблеми його розвитку; - Зв'язок освіти і виробництва.

 

Контрольні дати конференції:

Дата проведення конференції

15 травня 2018 року

Останній термін подання матеріалів

10 травня 2018 року (включно)

Термін виходу електронної версії збірника

1 червня 2018 року

 

Форма участі в конференції: очна, заочна (дистанційна). 

Приймаються матеріали написані українською, польською та англійською мовами. 

З матеріалами конференції користувачі мережі Інтернет буду-якої країни світу зможуть ознайомитися на сайті:

  

Статті будуть опубліковані та розміщені у електронному збірнику наукових праць посекційно, у алфавітному порядку відповідно до прізвищ авторів. 

Учасники конференції отримують електронний збірник матеріалів конференції на зазначену у відомостях про авторів електронну адресу. 

 

УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ

1. Статті подаються в електронному вигляді на e-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. або Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

2. До 10 травня 2018 р. надіслати на електронну пошту Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. або Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 • відомості про автора
 • статтю, оформлену згідно вимог (до 5 сторінок); 
3. Файли повинні мати назви: «Козак_стаття», «Козак_відомості». 

4. Після відправки матеріалів обов'язково очікуйте підтвердження про їх отримання.

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ:

1. Обсяг тексту – 3-5 сторінок у форматі «.doc», «.docx» або «.rtf».

2. Формат сторінки: розмір - А4, поля: ліворуч – 3 см, праворуч – 2 см, вгорі – 2 см, знизу – 2 см.

3. Шрифт – Times New Roman, кегль (розмір) – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, абзац – 1,25 см, вирівнювання тексту –за шириною сторінки.

4. Сторінки не нумеруються, переноси слів та інтервал між абзацами не допускаються.

 

Структура статті має відповідати таким вимогам:

1. У верхньому лівому куті зазначається назва секції (стиль шрифту – напівжирний)

2. Нижче у верхньому лівому куті – індекс УДК (стиль шрифту – напівжирний)

3. У верхньому правому куті – ім'я та прізвище автора (стиль шрифту – напівжирний курсив), науковий ступінь, вчене звання, посада, назва установи.

4. Нижче – через один пробіл – назва наукової статті (великими жирними літерами по центру без абзацу).

5. Нижче – через один пробіл – анотація (2-3 речення) і ключові слова мовою статті.

6. Нижче – через один пробіл – текст статті. Посилання на літературу подавати безпосередньо в тексті у квадратних дужках, зазначаючи порядковий номер джерела, під яким воно внесено до списку літератури, та через кому конкретну сторінку.

7. До статті можна додавати графічні матеріали та таблиці, проте, обов'язково, робити посилання на них в тексті.

8. В кінці тексту – через один пробіл – наводиться список використаних джерел, оформлений відповідно до стандартів.

 

Роботу потрібно оформити наступним чином:

СЕКЦІЯ

УДК

ПІБ автора

науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи або навчання

 

НАЗВА ДОПОВІДІ

 

Анотація

Ключові слова

 

Текст статті

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Коцур А.П. Невідома історія України: Монографія/А.П. Коцур - :Вид-во «Либідь», 2012. – 312 с.

 

 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ !!!

!!! Відповідальність за висвітлений матеріал у статті несуть автори доповідей.

 

Контактна інформація:

Контактні особа:

Сопилюк Михайло Васильович Галайдіда Ольга Василівна

Поштова адреса

вул. Крушельницької, 52 м. Заліщики

Тернопільська обл. 48600

Телефони:

- службовий

03554 -2-17-97

- мобільний

0674760715

0987719056

e-mail:

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРА

П.І.Б. учасника

 

 

Повна назва організації

 

Посада

 

Науковий ступінь

 

Вчене звання

 

Назва доповіді

 

Секція

 

Телефон

 

e-mail

 

Потрібен збірник

Так Ні

Вид участі (підкреслити):

Очна, виступ з доповіддю, заочна

Дата заповнення

 

 

Конференція проводиться у

Відокремленому підрозділі

Національного університету біоресурсів і природокористування України

«Заліщицький аграрний коледж ім. Є. Храпливого»

за адресою: Україна, Тернопільська обл., м. Заліщики, вул. С. Крушельницької, 52

 

ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

 15 травня 2018 року

1000 - 1100     Прибуття та реєстрація учасників конференції

1100 – 1300 Пленарне засідання

1300 – 1400 Перерва на обід

1400 – 1600 Робота секцій за напрямами

1600 – 1700 Культурно-екскурсійна програма

1700     Від'їзд учасників


УВАГА! (для учасників з інших міст): у разі очної участі в конференції обов'язкова реєстрація за тел. +38 (035 54) 2-17-97 до 10 травня 2018 року

Для бажаючих передбачається: розміщення в гуртожитку навчального закладу або сприяння у розміщенні в готелі міста