Search

Обрати мовуПоезія і проза моєї майбутньої професії

Поезія і проза моєї майбутньої професії

Навчання в коледжі – невелика відстань у житті людини, але яка об'ємна! Незчулись, як за плечима залишаються найкращі дні юності, а попереду - екзамени на знання професії, на зрілість, витривалість, на людяність.

Все почалось із знайомства... Ми обрали професію бухгалтер!

Коли люди чують слово «бухгалтер», перші їхні думки — яка ж нудна робота. Навіщо це їм? Але ніхто не знає, що бухгалтерія буває і цікава, а особливо, коли починаєш її вивчати в такій допитливій, шумній і веселій компанії студентів 35 групи.

З року в рік у нашій країні ринок праці поповнюють десятки тисяч молодих спеціалістів-бухгалтерів. А чи користується попитом бухгалтер на ринку праці, чи в кожного спеціаліста буде можливість працевлаштування? Чи довговічна професія бухгалтера?

Ось висловлювання студентів моєї групи про обрану професію:

Дмитрик Михайло: - Для мене професія бухгалтера є дуже цікавою та такою, що в часи інфляції та безробіття завжди забезпечить роботою і, водночас, я зможу забезпечувати свою сім'ю. Розглядаючи складові іміджу представника облікової професії, розумію, що на індивідуальному рівні імідж конкретного бухгалтера складається не тільки в процесі навчання та самовдосконалення, пізнання історичних коренів облікової професії, усвідомлення та дотримання вимог бухгалтерської етики, здійснення принципів комерційної таємниці в процесі ознайомлення з новітніми тенденціями розвитку бухгалтерського обліку за допомогою спеціальних періодичних видань, а також в процесі спілкування з колегами, керівниками та працівниками підприємств, аудиторами, представниками банківських, податкових структур тощо.

Жулін Сніжана:Обрана професія дасть мені можливість удосконалюватись та реалізуватись у житті. Ставши успішним бухгалтером, можна заснувати своє підприємство та вести там облік уже самостійно.

Копичинська Ірина:Сучасний бухгалтер займається не тільки веденням рахунків, але й здійснює широку діяльність, що включає планування і прийняття рішень, контроль і привернення уваги керівництва до порушень, оцінку, огляд діяльності і аудит. Сучасний бухгалтер повинен задовольнити потреби тих, хто використовує облікову інформацію, незалежно від того, чи є вони зовнішніми чи внутрішніми її споживачами. І всьому цьому навчають нас наші викладачі.

Навчаючись у коледжі, ми впевнились, що професія бухгалтера одна з найдавніших. Вона пройшла крізь століття та війни і ми впевнені, що доки на землі будуть існувати економічні відносини, доти буде існувати потреба в такому спеціалісті, як бухгалтер.

Спробуй – це саме те, що потрібно!

 

Горячко Світлана, студентка 35 групи,

Сагайдак І.П., куратор групи

: