Search

Обрати мовуЕКОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ – НЕВІД’ЄМНА ЧАСТИНА ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ У КОЛЕДЖІ

ЕКОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ – НЕВІД'ЄМНА ЧАСТИНА

ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ У КОЛЕДЖІ

    Україна переживає екологічну і економічну кризу, яка пов'язана з надмірним зростанням нераціонального і неконтрольованого використання природних ресурсів. На території нашої країни все помітнішим стає погіршення екологічного стану, характерними ознаками якого виступають забруднення атмосферного повітря, поверхневих та підземних вод, порушення земель, руйнування ґрунтів.

    Досить актуальною проблемою сьогодення є проблеми дбайливого ставлення людини до природи, творчого використання її багатств. Поняття екологічної культури, екологічні знання в даний час набувають особливої актуальності, яка пов'язана з людською діяльністю, що призводить до змін, які відбуваються в середовищі нашого буття.

   Формування екологічної свідомості є необхідними умовами для подолання глобальної екологічної кризи і відвернення екологічної катастрофи, яка загрожує підривом самих основ біологічного існування людини, тому екологічне виховання є невід'ємною частиною виховання студентів нашого коледжу.

   Екологічне виховання в коледжі спрямоване на розв'язання певних задач і проблем, які ставляться перед викладачами і студентами. Сьогодні ми дуже часто чуємо слова «екологія», «забруднення навколишнього середовища». Ми стали звикати до цих слів, вони викликають ряд запитань. Що можуть зробити студенти для навколишнього середовища? З чого треба почати? Як організувати роботу, щоб підліткам було цікаво?

   Відповіді на ці запитання ми шукаємо в нашій роботі. Екологічне виховання у нашому навчальному закладі здійснюється за двома напрямами: на аудиторних заняттях та у позааудиторний час.

     Викладачі природничих дисциплін коледжу здійснюють роботу з екологічного виховання студентів, використовуючи різноманітні форми і засоби, які спрямовані на вирішення певного кола задач: - виявлення екологічних проблеми, формування у студентів установки на їхнє рішення; - виховання емоційно-ціннісного ставлення до природи; - сприяння виробленню соціальної активності і формування необхідних звичок надання допомоги природі; - виховання гуманного ставлення до людей і природи; - створення умов для активного залучення студентів до природоохоронної освіти однолітків і дорослих.

    Екологічне виховання містить традиційні і нетрадиційні форми роботи: екологічні заняття, екологічні екскурсії, екологічні гуртки, екологічні конкурси, екологічні акції, трудовий десант, екологічний тиждень. Однією з форм екологічного виховання, спрямованого на пізнання природи і розуміння її законів, є еколого-туристичні походи, під час яких створюються сприятливі умови для студентів, що прагнуть краще пізнати рідний край, вивчити його багатства, зрозуміти красу природи.

    Щорічно студенти беруть активну участь в проведенні весняної толоки з озеленення та благоустрою території коледжу, міста.

    Тому основне завдання викладачів – навчити студентів дивитись і бачити красу навколишнього світу, створити для них можливості одержувати нові враження, проявляти милосердя, співчуття до всього живого, виховувати готовність прийти на допомогу природі.

    Студенти та викладачі коледжу слідкують за чистотою берегів річки Дністер, прибирають сміття, що залишають відпочивальники, зламані чи пошкоджені гілки дерев. Такі заходи сприяють вихованню у студентів екологічної культури та поведінки.

    Також студенти коледжу, особливо студенти - екологи постійно беруть участь в проведенні Тижня екології та в інформаційно-просвітницькому екологічному проекті «Збирай роздільно – живи доцільно».

    У нашому навчальному закладі діє трудовий десант. Студенти мають свої закріплені території, де слідкують за чистотою і порядком, здійснюючи їх благоустрій. Це виховує у них працелюбність, охайність, почуття відповідальності та гордості за свою роботу.

    Кожний захід екологічного змісту має на меті вирішувати задачі навчання і розвитку студентів і повинен бути спрямований на формування екологічної свідомості, виховання необхідних почуттів та емоцій, організацію позитивної діяльності підлітків у природі та на заняттях з екології, біології.

    Результатом екологічної роботи має стати засвоєння основних екологічних і біологічних понять, розуміння різнобічної цінності природи, прояв інтересу та зацікавленості екологічними проблемами, сформованість різноманітних екологічних умінь і навичок; активність і творчий підхід у природоохоронній діяльності; формування глибокого переконання у необхідності охорони природи й особистій причетності до цієї справи.

Радик А.В., Лопушинська О.П. - викладачі екологічних дисциплін

: