Search

Обрати мовуЗасідання педагогічної ради коледжу

 Засідання педагогічної ради коледжу

16.11.2017 у ВП НУБіП України «Заліщицький аграрний коледж ім.Є.Храпливого» відбулось чергове засідання педагогічної ради коледжу.

Роботу засідання розпочав директор коледжу Глова В.С., який ознайомив присутніх із порядком денним.

Завідувач практичним навчанням О.П. Слободян представила результати науково-дослідної роботи у 2016-2017 н.р. та запропонувала затвердити тематику науково-дослідних і пошукових робіт на 2017-2018н.р. Доповідач відзначила ряд викладачів та студентів за досягнуті високі результати науково-дослідної роботи та підкреслила необхідність активізацій публікацій результатів НДР викладачів у різних виданнях з метою кращого поширення інформації про коледж.

В обговорені заступник директора з навчальної роботи Сопилюк М.В., запропонував зосередити увагу викладачів та керівників предметних гуртків на необхідності активізації підготовки до участі в проведенні «Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2017-2018 навчальному році».

Результати рейтингової оцінки роботи викладачів коледжу за 2016-2017 н.р. представив заступник директора з навчальної роботи Сопилюк М.В., який запропонував розглянути матеріали рейтингової оцінки роботи викладачів для врахування дирекцією коледжу при підведенні підсумків діяльності, заохочення педагогічних працівників та стимулювання до удосконалення навчальної, науково-методичної, організаційної та культурно-виховної роботи.

Заступник директора з навчальної роботи ознайомив та рекомендував для затвердження педагогічною радою проект правил прийому до ВП НУБіП України «Заліщицький аграрний коледж ім. Є. Храпливого» для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2018 році».

Про проходження практик в фермерських господарствах регіону доповіла завідувач практичним навчанням О.П.Слободян. Більш детальну інформацію представили керівники практик Червоногріцька О.А., Грицишин С.Ф.

З науково-навчальним повідомленням «Як нас розводять у супермаркетах…секретні прийоми продавців» виступила викладач комерційних дисциплін Ситник Г.М.

Директор коледжу Глова В.С. наголосив на актуальних завданнях педагогічного колективу по удосконаленні організаційної роботи викладачів, розгортанню профорієнтаційної роботи, підготовки до проведення 25 листопада 2017 року Дня відкритих дверей в коледжі. Було звернено увагу на особисту відповідальність викладачів та керівників структурних підрозділів за якісне виконання всіх вимог організації і проведення навчально-виховного процесу.

З обговорених питань прийнято відповідні рішення.

 

Деркач Н.Я., методист коледжу

: