Search

Обрати мовуЕкологічна культура молоді сьогодення

СНПЧ А7 Курск, обзоры принтеров и МФУ

Екологічна культура молоді сьогодення  

Одного разу я почула такі слова: «Вирішення екологічних проблем людства залишається основним завданням сучасного розвитку». Для мене, як для студентки, майбутнього еколога та не байдужої за долю нашої землі людини, питання екологічної культури є вельми актуальним. Адже як тільки я виходжу за поріг свого дому, то зустрічаюся з наслідками відсутності екологічної культури суспільства. Коли проходячи попри контейнер роздільного збирання сміття, я бачу скло у контейнері для біологічних відходів і на думку спадає слово: «ось наша культура». Першою проблемою виникнення таких дріб'язкових помилок, які в сукупності переростають у «зброю, направлену на наше довкілля», є неповноцінне екологічне мислення. Великі праці народжувались з малих роздумів. Екологічна культура як основа нашого майбутнього життя, починається з виховання екологічного мислення. Кожна дія людини впливає на стан навколишнього середовища, ми вбиваємо довкілля та відроджуємо його своєю життєдіяльністю. Стимулювавши розвиток науково-технічного прогресу з використанням інтелектуального потенціалу, використовуючи природні ресурси, європейці усвідомили залежність людини від благ землі. В кінцевому результаті в Європі сформувалися навики доцільного і раціонального ставлення до природи. І все ж таки, стан теперішнього виховання екологічного мислення особистості, а саме молоді України стрімко покращується. Саме ми, студенти, бачимо відмінність між станом навколишнього середовища країн Європи та України.

  Провівши соціологічне опитування між студентами, мета якого:

 • визначити ступінь участі в розвитку екологічної культури;
 • розуміння індивіду під визначенням «Екологічна культура»;
 • перевірка гіпотези про те, що усвідомлення і ступінь участі у вирішенні проблеми залежить від матеріального стану людини.

  Зі 100 % опитаних студентів 6% – студентів сказали, що їх рівень усвідомлення буде залежати від матеріального стану. А це вже вказує нам на нашу екологічну культуру; 4% студентів – дали пасивну відповідь (не зацікавлені в розвитку екологічної культури). І на основі представленого і проаналізованого матеріалу висуваємо гіпотезу про те, що 90% молоді турбується про стан довкілля та шукає шляхи покращення його стану і охорони – це кожний викинутий папірець, сортування сміття, вибір велосипеда замість автомобіля, раціональне використання сільськогосподарських відходів, мінімальне внесення в ґрунт пестицидів та дотримання технологій мінімізації обробітку ґрунту, охорона лісів, раціональне використання природних ресурсів, охорона та відновлення різного біологічного виду живих організмів.

  Не знаю я, що буде після нас,

  В які природа убереться шати.

  Єдиний, хто не втомлюється, — час.

  А ми живі, нам треба поспішати.

   

   Горук Світлана, студентка 41-Е групи

: